مربای خونگی یا صنعتی؟
تهيه مربا خونگی نه تنها به علت عدم استفاده از مواد افزودني سالمتر است بلكه از نظر اقتصادي هم مقرون به صرفه تر مي باشد.
«استفاده از ميوه هاي سالم»
آنچه در طبخ مربا های خانگی مورد توجه قرار میگیرد،سالم بودن ميوه است چون از ميوه كپك زده، پوسيده و يا له شده مرباي مرغوبي به دست نمي آيد.

یک بار امتحان کنید مشتری همیشگی ما بشید .