ین روزها خیلی از ما انقدر به خرید محصولات  فروشگاهی و صنعتی عادت کردیم که از مواد اولیه و ترکیب محصولات مختلف بی خبر هستیم . امروز میخواهیم باهم از ترکیب سبزیجات مختلف که با آن " قرمه سبزی " معروف را درست میکنند آشنا شویم . سبزی قرمه از ترکیب سبزیجات فوق درست شده است .
1.تره ( 40%) 2. جعفری( 35 %) 3. گشنیز( 20%)  4.شنبلیله ( 5 %) 5. در بعضی فصول مقداری اسفناج یا برگ چغندر
نسبت ترکیب این سبزیجات بسیار سلیقه ای هست و گاهی در شهر های محتلف از انواع دیگر سبزیجات نیز استفاده میکنند برای مثال در شمال کشور از سبزی به نام "خلواش " نیز استفاده میکنند و گاهی در کنار آن مقداری سبزی چوچاق نیز در ترکیب فوق استفاده میشود ، ولی عموما سبزیجات را با درصد های بالا ترکیب و سبزی قرمه را درست میکنند . شما با چه ترکیبی سبزی قرمه درست میکنید ؟؟؟