کیک زبرا کدبانو شیرین نمایش بزرگتر

کیک زبرا کدبانو شیرین

تولید کننده
کدبانو شیرین

520,000 ریال

520,000 ریال به ازای یک قرص

محصول جدید

شرایط خرید : 

1. حداقل سفارش از محصول یک فرص ( حدود 1200 گرم ) میباشد .

2.تولید و ارسال محصول بین 1 الی 3 روز زمان میبرد .

نوشتن یک نقد

کیک زبرا کدبانو شیرین

کیک زبرا کدبانو شیرین

شرایط خرید : 

1. حداقل سفارش از محصول یک فرص ( حدود 1200 گرم ) میباشد .

2.تولید و ارسال محصول بین 1 الی 3 روز زمان میبرد .

نوشتن یک نقد