سکنجبین کدبانو رزا نمایش بزرگتر

سکنجبین کدبانو رزا

تولید کننده
کدبانو رزا

145,000 ریال

145,000 ریال به ازای هر کیلوگرم

محصول جدید

شرایط خرید :

1. حداقل مقدار سفارش از این محصول یک شیشه  700 گرمی میباشد .

2.تولید و ارسال محصول بین 1 الی 3 روز زمان خواهد برد .

نوشتن یک نقد

سکنجبین کدبانو رزا

سکنجبین کدبانو رزا

شرایط خرید :

1. حداقل مقدار سفارش از این محصول یک شیشه  700 گرمی میباشد .

2.تولید و ارسال محصول بین 1 الی 3 روز زمان خواهد برد .

نوشتن یک نقد