ترشی فلفل کدبانو هنگامه نمایش بزرگتر

ترشی فلفل کدبانو هنگامه

تولید کننده
کدبانو هنگامه

300,000 ریال

300,000 ریال به ازای هر کیلوگرم

محصول جدید

شرایط خرید :

1. حداقل مقدار سفارش از این محصول 1 کیلوگرم میباشد .

2.تولید و ارسال محصول بین 1 الی 3 روز زمان خواهد برد .

نوشتن یک نقد

ترشی فلفل کدبانو هنگامه

ترشی فلفل کدبانو هنگامه

شرایط خرید :

1. حداقل مقدار سفارش از این محصول 1 کیلوگرم میباشد .

2.تولید و ارسال محصول بین 1 الی 3 روز زمان خواهد برد .

نوشتن یک نقد