کوکی هفت سین فوندانتی کدبانو نازنین

تولید کننده
کدبانو نازنین

700,000 ریال

700,000 ریال به ازای پک ده تایی

محصول جدید

توضیحات و شرایط خرید :

1. تعداد این پک 10 عدد میباشد.

2. کوکی های فوق با فوندانت روکش شده است .

3. در صورتی که به صورت چوب دار سفارش داده شود دانه ای 500 تومان به مبلغ اضافه خواهد شد .

4. حداقل زمان تولید و ارسال 72 ساعت کاری میباشد.

نوشتن یک نقد

کوکی هفت سین فوندانتی کدبانو نازنین

کوکی هفت سین فوندانتی کدبانو نازنین

توضیحات و شرایط خرید :

1. تعداد این پک 10 عدد میباشد.

2. کوکی های فوق با فوندانت روکش شده است .

3. در صورتی که به صورت چوب دار سفارش داده شود دانه ای 500 تومان به مبلغ اضافه خواهد شد .

4. حداقل زمان تولید و ارسال 72 ساعت کاری میباشد.

نوشتن یک نقد