کوکی هفت سین کدبانو نازنین

تولید کننده
کدبانو نازنین

600,000 ریال

600,000 ریال به ازای پک ده تایی

محصول جدید

توضیحات و شرایط خرید :

1. تعداد این پک 10 عدد میباشد .

2.کوکی های فوق با روکش آیسینگ مخصوص میباشد.

3. در صورتی که به صورت چوب دار سفارش داده شود دانه ای 500 تومان به مبلغ اضافه خواهد شد .

4. حداقل زمان تولید و ارسال 72 ساعت کاری میباشد.

نوشتن یک نقد

کوکی هفت سین کدبانو نازنین

کوکی هفت سین کدبانو نازنین

توضیحات و شرایط خرید :

1. تعداد این پک 10 عدد میباشد .

2.کوکی های فوق با روکش آیسینگ مخصوص میباشد.

3. در صورتی که به صورت چوب دار سفارش داده شود دانه ای 500 تومان به مبلغ اضافه خواهد شد .

4. حداقل زمان تولید و ارسال 72 ساعت کاری میباشد.

نوشتن یک نقد